Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Kunst en Cultuur op School ontvangen? Schrijf je in
Sleep hier maximaal 5 projecten naartoe
Mailen
Bestellen
Vergelijken
Analyseren
Analyse

Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer

Cultuurparcours (VO)

De subsidie is bedoeld voor activiteiten door professionele aanbieders van cultuuronderwijs ter ondersteuning van kunst- en cultuureducatie op VO- en VSO-scholen in Haarlemmermeer.

Eigen bijdrage VO: € 4,30 per leerling (2018-2019)
Gemeentesubsidie: € 10,85 per leerling (2018-2019)

De projectleider, Cas Himmelreich, adviseert en ondersteunt de scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer bij de ontwikkeling van cultuuronderwijsbeleid, bij het samenstellen van hun programma cultuuronderwijs en bij de subsidieaanvraag via mijn.kunstencultuuropschool.nl. Hij bemiddelt tussen aanbieders en scholen.

contact: kcos@hetcultuurgebouw.nl

Subsidievoorwaarden

 • De school* maakt gebruik van de eigen internetpagina mijn.kunstencultuuropschool.nl voor het verkrijgen van subsidie

 • De school dient haar meest recente beleidsplan cultuuronderwijs in;

 • De school is vertegenwoordigd bij de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten in april en november;

 • De school dient uiterlijk 30 mei de aanvraag verlening subsidie in bij de onafhankelijk adviseur cultuuronderwijs ter beoordeling;

 • De school dient uiterlijk 14 juni de aanvraag verlening subsidie bij de gemeente in ter behandeling;

 • De school dient uiterlijk 30 september de aanvraag vaststelling in bij de gemeente ter behandeling;

 • De aanvragen worden digitaal ondertekend door de directeur.

  *vertegenwoordigd door de cultuurcoördinator, docent of directielid.


  Bij het overschrijden van de termijnen voor inleveren bij de gemeente (subsidieaanvraag: uiterlijk 14 juni en aanvraag vaststelling 30 september) past de gemeente de volgende sancties toe:

 • Tot 2 weken te laat een korting van 5%,

 • Van 2-4 weken een korting van 10%,

 • Van 4-6 weken een korting van 15%,

 • Vanaf 6 weken een korting van 25%.